Фигура (типография)

Figure (typography) Картина или диаграма, която може да бъде включена в тялото на отпечатан документ.