Хипертекст

(Hypertext) Система, предложена от Ted Nelson и други, при която в един онлайн електронен документ се изгражда и използва развита структура от взаимни връзки, т.е. интернет връзки.