Целулоза

Естествен полимер – полизахарид (С6Н10О5)n, като този термин идва от латинския език /Celula/ и означава „клетка“, “ стаичка“,“килийка“. Основна суровина за изработване на различните видове хартии.