“Шмекеруване”

(Greeking) Използване на сиви линии или “фалшиви” букви за представяне на текст, който е твърде малък, за да бъде четлив на екрана. В графичния дизайн това е използване на фалшив текст в макет на документ, с цел да се подчертае дизайнът, а не съдържанието му.