Шрифт

(Font) Набор от букви. При метален печат това е една азбука, на която всички аксесоари имат даден размер. При цифров печат това е самата мрежа от символи или цифровата информация за декодирането й.