ПолиграфияИнфо група dotbrain.eu ПринтГайд магазин TheDigitalPrint.info ПолиграфияИнфо ПринтСток БГОферта ПринтИдея
Error: Embedded data could not be displayed.
Порталът за печатни технологии
Речник


В момента в речника има 1378 думи.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Я 
Специални благодарности на инж. Васил Станев, който обогати речника с над 400 полиграфически термина.


Буква P
packagings
опаковки


pad printing
тампонен печат


Page Description Language (PDL)
(Език за описание на страници) Изпълнимо описание, изразяващо появата на печатна страница или серия от страници. Примери за това са DDL, Interpres и PostScript.


Page independence
(Независимост на страниците) Свойство на PDL, което позволява страниците на един документ да бъдат обработвани и отпечатвани във всякакъв ред.


page make-up
Страниране


paginate
разделям на страници


Pagination
(Страниране) Разполагане на части от документ върху страницата.


PAP
Вълнообразен картон, друг картон, хартия.


paper and cardboard
хартия и картон


paragraph
абзац; ~ style абзацен стил, стил за абзаци; ~ text редовен текст


parenthesis
кръгла скоба


Parse
(Разбор) Декодиране и разбиране по отношение на граматиката. На записан и говорим език се прави разбор за читаемост или слушаемост. Тези термини могат да се използват също и за изображения...


Pattern recognition
(Разпознаване на шаблон) Процес на извличане на информация или структура от сигнал или изображение, за да бъдат разбрани.


Pel (Pixel)
Пел (Пиксел) Елемент от изображение.


pepper
tazi dyma zna4i peper


Perception
(Възприятие) Разпознаване и разбиране на обекти от човешки същества.


period
точка (.)


peripheral
периферен, периферичен


Perpetua
Шрифт със серифи, създаден от Gill Sans.


Persistence (of a phosphor)
Устойчивост (на фосфор) Времето, за което светлината, излъчвана от фосфора, намалява с 10% след възбуждането му.


Persistence (of vision)
Устойчивост (на изображение) Свойство на визуализираща система, позволяващо кратък проблясък на светлина или експониране на едно изображение да бъдат възприемани дълго време.


PET
Полиетилен терефталат


Photo-offset printing
(Фото-офсетов печат) Процес на печатане, при който мастилото полепва върху фотографски обработена плоча и се прехвърля върху хартия чрез една или повече посреднически повърхнини (обикновено ...


Photocomposition
(Фотокомпозиция) Печатарски метод, при който изображения на букви се пренасят върху филм или фотографска хартия


Phototypesetting
Виж Photocomposition.


Pi font
Шрифт от специални символи, които не са в стандартната мрежа.


pica
цицер, шрифт с кегел 12; 2. печ. пайк, пика, англоамериканска типографска мерна единица, равна на 12 пункта


PICT/PICT2
Обикновен формат за разграфено или за обектно ориентирано изображение при Macintosh. Форматът PICT2 е по-нов и поддържа 24-битов цвят.


Picа
(Пика) Типографска мерна единица, равна на 12 пункта или около 1/6 инча.


pigment
Пигмент. Частици, абсорбиращи и отразяващи светлината с различен цвят. Придават цвят на мастилото.


pixel
(picture element) - Елемент от картина. Най-малкият елемент от растера на екрана, представян като точка с определен цвят или с определено ниво на интензивност.


Pixel
(Пиксел) Елемент от изображение (наричан също pel). Частица графична информация изобразена на едно място върху екран или друго изходно устройство или върху хартия.


pixel skipping
Прескачане на пиксели. Намаляване на разделянето на изображение, чрез изтриване на пиксели.


PJTF
Adobe Systems’ Portable Job Ticket Format, който директно влиза в JDF спесификацията.


Plasma display
(Плазмен дисплей) Екранна технология, използваща йонизиран газ (плазма) за създаване на изображения. При някои плазмени устройства, светлината от плазмата се използва за възбуждане на фосфор...


PLC
Power Logic Controller


plotters
плотери


PMS
(Pantone Matching System) - Система за идентифициране на специфични цветове на мастила.


Point
(Пункт) Мерна единица, използвана за принтери, равна на 1/72 инча. Виж също Didot point.


Point size
(Пунктов размер) Височината на шрифт, изразена в пунктове.


Polarity asymmetry
(Полярна асиметрия) Свойство на изходно устройство, изразяващо се в изменения на формата на изображение при смяна на поляритета.


Polygons
(Полигони ) Праволинейно представяне, използвано за изобразяване на контурни букви.


portrait
портрет, ориентация на хартията, при която дългата страна на листа е вертикална; ~ mode фот. портретен режим, режим на снимане с фокусиран преден план и разфокусиран фон


Portrait orientation
(Портретна ориентация) Вертикален формат на страница или екран, на който височината е по-голяма от ширината.


posterization
Преобразуване на данните от непрекъснат тон в редове или ленти от видими тонални стъпки. Противоположно на banding.


Postfix
Постфикс (окончание) Поредица от инструкции и данни, в която операциите следват данните. Например, събиране на едно и две се извършва така: 1 2 +. В ползвателски интерфейс постфиксът изисква...


PostScript
Език за описание на страници, създаден от Adobe Systems, Inc.


posture
наклон (на знаците в шрифт)


pound sign
Диез (#)


Power spectrum
(Енергетичен спектър) Графика на енергията във функция от честотата.


PP
Полипропилен


PPD
PPD - PostScript Printer Description PPD е служебен файл, комуникиращ с драйвера на postscript печатащо устройство - принтери, експонатори, CtP. PPD файла съдържа служебна информа...


PPF
Print Production Format спесификация, която широко се използва за подготовка на мастилената система и се поддържа от CIP4.


PPI
(Pixel Per Inch) - Пиксел на инч. Мярка за количеството сканирана информация. Колкото по-фина е оптиката на скенера, толкова по-висока е разделителната му способност. PPI е еквивалент на DPI...


Prefix
Префикс (представка) Поредица от инструкции и данни, в която операторът предшества данните. Например събирането на едно и две се извършва така: + 1 2. В ползвателски интерфейс префиксът изи...


prepress
Последователността от стъпки, необходими да се реализират в процеса от оригинал до филм.


prepress
предпечат


prepress proof
Коректура (проба), която се прави преди финалното пресиране, като негативите или позитивите на филма се показват върху пигментиран или боядисан светлочувствителен материал. Когато се събера...


prescan
Предварително сканиране на оригинал, за да се определи коректната настройка (setup), преди пълното сканиране.


preview print
предпечатен преглед


primary color
Първоначален цвят. Базов цвят при съставянето на други цветове.


print
печатам, отпечатвам


print finishing
облагородяване на печатна продукция


printer
принтер, печатащо устройство (към компютър, касов апарат и пр.)


printers
принтери


printing equipment
полиграфическо оборудване


printing inks
мастила


printing plate
Печатна плоча. Повърхност, обикновено от метал, с която се пренася изображението. Тя се намастилва и мастилото се прехвърля върху хартия или друга материя, чрез пресоване. Печатни плочи се п...


Process
Индивидуална стъпка от производственото workflow.


process colors
Преработени цветове. Това са 4-те цвята: циан, магента, жълт и черен, които се комбинират, за да се получат голям брой други цветове. При смесване те могат да възпроизведат само малка част о...


profile
Профил. Цветовите характеристики на входно или изходно устройство, използвани от CMS за осигуряване вярност на цветовете.


promotional items
сувенири


proof
Коректура. Работно копие от някакъв материал, използвано за преглед и одобрение на изображението.


Proof
(Проба) Работно копие на печатния материал, което служи за проверка на съдържанието и формата и за нанасяне на корекции.


Property sheet
(Лист за свойствата) Форма, описваща форматните характеристики с WYSIWYG редактор/форматер. Нормално листът е скрит, но може да бъде визуализиран за преглед или модификация.


proportional
разноширок (за шрифт)


Proportional spacing
(Пропорционално шпациране) Печатане, при което всяка буква или символ заема хоризонтално място според своя дизайн.


PS
Полистирен


PVC
Поливинилхлорид Какво е Поливинилхлорид и приложението му в рекламата вижте тук.


Добавяне на дума
Дума:

Описание:


Въведете кода:


Следвай printguide.info тук
Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама
Свободни позиции в dotbrain.eu
Книговезец
гр. София
фирма ДотБрейн

Служител довършителни процеси в широкофо...
гр. София
фирма ДотБрейн

Флексопечатар
гр. София
фирма ДотБрейн


Специални оферти

Error: Embedded data could not be displayed.
за реклама