Addressing Resolution

(Адресна резолюция) Степента на точност при позициониране, която компютърът може да зададе на едно външно устройство.