Analog Letterform

(Аналогова буквена форма) Начертан или отпечатан глиф (gliph), понякога като модел за създаване на подобни цифровизирани (дигитализирани) форми. Аналоговите буквени форми се конструират с гладки криви, които в последствие се цифровизират (дигитализират).