Back Ground

(Фон) Поле, върху което се появяват символи или графики. Празен лист хартия или екран, върху който се формира изображението.