bitmap

Изображение, формирано от правоъгълна мрежа от елементи (пиксели). На всеки от тях компютърът присвоява информация от 1 бит – за черно-бели до 24 бита – за многоцветни изображения. Bitmap е изображение, дефинирано чрез колекция от точки и е точно противоположното на vector image (векторно изображение), което се дефинира чрез математически формули.