Break

(Прекъсване) Решението колко текст ще се събере на всеки ред или страница от документ.