color transparency

Цветно изображение. Фотографско изображение върху прозрачен филм. Обикновено се използват филми с формат 35 мм, 4″х5″ или 8″х10″.