Demand publishing

(Публикуване според търсенетo)Създаване на документи в малък тираж или дори в единични копия, когато е необходимо.