descreening

Премахване на полутоновата точкова шарка в процеса или след сканиране на отпечатък, чрез дефокусиране на изображението. Това отстранява моаровите шарки и цветовото отместване при следващо полутоново отпечатване.