Diaresis

(Диарезис) Ексент, използван за да се разграничи произношението на две последователни гласни. Подобно на умлаута в немския език.