dichroic mirror

Специален тип интерферентен филтър, който отразява специфична част от спецтъра, докато се предава паузата. Използва се в скенери за разделяне на светлинния лъч на RGB компоненти.