Digital typography

(Цифрова типография) Технология, при която се използват компютри за представяне на текст, а буквите се създават и позиционират под цифрово управление.