digital

Цифров. Метод за съхраняване и/или пренасяне на данни, при който всеки елемент от информацията се представя с уникална комбинация от цифри (битове). Всеки бит може да е само в две състояния, например вкл.-изкл., да-не, истина-лъжа, отворено-затворено. Цифровите данни или напрежения се състоят от дискретни стъпки или нива, противоположно на непрекъснатите аналогови данни.