Digitisation error

(Грешка при цифровизация) Загуба на информация при изследване на сигнал. Широк клас от грешки, един пример за които е алайзингът.