Document model

(Модел на документ) Външна абстракция, представяща текстуално и графически информацията, като симулира документа върху хартия.