dot gain

Точково увеличение. Дефект, при който точките се отпечатват по-големи от необходимото и причиняват потъмняване на цветовете или тоновете. Получава се в резултат на механични и оптични влияния върху размерите на оригиналните точки. Измерва се с увеличаването на полутоновите точкови стойности в процеса на офсетов печат. Пълният „dot dain“ е разликата между размерите на съседни точки от отпечатъка и оригинала (оригиналния филм).