dots, haftone

Точки, полутон. Много малки симетрични индивидуални подразделения на отпечатваната повърхност, образувани от полутонов екран.