Download

(Зареждане) Процес на прехвърляне на информация от едно устройство на друго. Нарича се “зареждане” когато потокът от информация тече от по-мощно устройство към по-слабо.