DPI

(Dots Per Inch) – Точки на инч. Метод за обозначаване на разделянето на сканирано изображение, на дигитализирано изображение във файл или на изображение, изпратено от външно устройство.