Egyptian Type

(Египетски шрифт) Форми на букви с правоъгълни серифи и почти еднаква дебелина на щрихите (гредите).