EPS

(Encapsulated PostScript) – Формат за предварителен оглед на картината. Поддържа само данните от екрана и предавателните функции. В режим „bitmap“ поддържа и прозрачно бяло.