Fill

(Запълване) Графична операция на възпроизвеждане на фон или цвят извън ограничена област.