Gamma

Гама. Математическа функция, използвана за описание на връзката между входната плътност (нива) и изходната (нива). С нея се измерва колко са компресирани или разредени тъмните и светлите сенки в едно изображение.