GCR

(Gray Component Replacement) – Заместване със сиви компоненти. Техника за намаляване на количествата циан, магента и жълто в дадена област, чрез заменянето им с подходящи нива на черното.