histogram

Хистограма. Графично представяне на пикселите с дадена цветна стойност. Показва разпределението или пропадането на цветните стойности в една картина.