ISO

Абревиатура на International Organization for Standardization – международна организация за стандартизация с главна квартира в Женева, работеща за сътрудничество в областта на индустриалните и научните стандарти.