JPEG

(Joint Photographic Expert Group) – Стандарт за компресиране и декомпресиране на изображения, който разделя изображението на клетки с кондензирана информация, на базата на съдържателен анализ.