K

1) Съкращение от color black (тъмнота на цвета). Използва се за да не се сбърка със съкращението за син цвят color blue. 2) Означение за килобайт, равно на 1024 бита. Пише се винаги с главна буква, за да не се сбърка с означението k (kilo), равно на 1000 от Мецдународната измерителна система.