Kern (v.)

Промяна на комбинации от букви така, че част от едната буква да се издава над или под другата буква или част от нея.