Kerning

Разстояние между двойка букви. Нерядко, поради спецификата на шрифта, се налага увеличаване или намаляване на кърнинга ­ напр. при “ГТ” или “АV”