knockout

Форма на обект, отпечатан чрез елиминиране („нокаутиране“) на всички цветове на фона. Противоположно е на overprinting.