line art

Линейна техника. 1) Изображение от един бит, в което няма трептящи ефекти. Черното и бялото в него са си просто черно и бяло. 2) Изображение само от черни и бели пиксели, известно още като bilevel imaje (изображение от две нива). 3) Термин за изображения, съдържащи само равни цветове, без изменения в тоналността.