low key

Ниска гама (ниско разрешение). 1) Тъмно изображение (недоекспонирано), което съдържа важен детайл в сенчестата си част. 2) Тъмно изображение, в което умишлено липсва осветен детайл.