noise

Шум. При сканиране се отнася за случайни, некоректно прочетени стойности на пиксели, обикновено причинени от електроинтерференция или от нестабилност на устройството.