Page Description Language (PDL)

(Език за описание на страници) Изпълнимо описание, изразяващо появата на печатна страница или серия от страници. Примери за това са DDL, Interpres и PostScript.