PCR материал

PCR (Post-Consumer Recycled) материалът е вид рециклиран материал, създаден от отпадъци, които вече са били използвани и изхвърлени от потребителите. След като тези отпадъци се събират, те се обработват и преобразуват в нови суровини, които могат да бъдат използвани за производство на нови продукти. PCR материалите са важни за намаляване на отпадъците и опазване на околната среда, като същевременно предлагат на производителите устойчиви алтернативи на традиционните суровини.