PICT/PICT2

Обикновен формат за разграфено или за обектно ориентирано изображение при Macintosh. Форматът PICT2 е по-нов и поддържа 24-битов цвят.