Pixel

(Пиксел) Елемент от изображение (наричан също pel). Частица графична информация изобразена на едно място върху екран или друго изходно устройство или върху хартия.