Plasma display

(Плазмен дисплей) Екранна технология, използваща йонизиран газ (плазма) за създаване на изображения. При някои плазмени устройства, светлината от плазмата се използва за възбуждане на фосфор, който излъчва видима светлина.