Polarity asymmetry

(Полярна асиметрия) Свойство на изходно устройство, изразяващо се в изменения на формата на изображение при смяна на поляритета.