Postfix

Постфикс (окончание) Поредица от инструкции и данни, в която операциите следват данните. Например, събиране на едно и две се извършва така: 1 2 +. В ползвателски интерфейс постфиксът изисква обект или обекти да бъдат първо селектирани, а след това да се прилага указаната операция.