PPI

(Pixel Per Inch) – Пиксел на инч. Мярка за количеството сканирана информация. Колкото по-фина е оптиката на скенера, толкова по-висока е разделителната му способност. PPI е еквивалент на DPI.