RGB

(Red, Green, Blue) – Цветен модел, при който цветът на изображението се съставя от каналите червен, зелен и син