sampling

Пробване. Процес на преобразуване на аналогови данни в цифрови, чрез вземане на серии от проби или чрез четене на равни интервали от време.