SCSI

(Small Computer System Interface) – Малък интерфейс за компютърна система. Вътрешен стандарт за връзка в компютър, през който става трансфер на данни към твърд диск, скенер или други периферни устройства.